dijous, 28 de novembre de 2013

ANGLÈS: DIVENDRES 29

1. Dur quasi acabat el pòster sobre "My garden". L'acabarem a classe, si dona temps farem l'exposició oral i presentació. 2. Dur els llibres d'anglès i quadern.

DEURES DE MATEMÀTIQUES:

PER DIVENDRES DIA 29 DE NOVEMBRE
- Estudia els Criteris de Divisibilitat treballats a classe.
- Realitza les activitats "Aplic el que he après"  de les pàgs: 56 i 57.............. (1-2-3-4-5-6).

PER DILLUNS DIA 2 DE DESEMBRE
- Tema 2 del llibre MÓN MATEMÀTIC.

dimecres, 27 de novembre de 2013

DEURES PER DIJOUS DIA 28 DE NOVEMBRE

MATEMÀTIQUES:
- Realitza les activitats 1-2-3-4-5 de les pàg. 50 i 51 del llibre.
- Estudia la teoria explicada a classe.
- Realitza  les pàgines 8 i 9 del Món Matemàtic.

LENGUA CASTELLANA:
-Estudia lo que son palabras primitivas y derivadas y haz el ejercicio propuesto en clase.

dimarts, 26 de novembre de 2013

MATEMÀTIQUES PER DIMECRES DIA 27

- Realitza l' activitat número 5 de la pàgina 53 del llibre de text tal com ho hem fet a classe.
- Llibre MÓN MATEMÀTIC pàgines 6 i 7.

divendres, 22 de novembre de 2013

MATEMÀTIQUES PER DIMARTS DIA 26

- Cerca informació sobre ERATOSTENES.
- Activitats del llibre pàg. 52 i 53.............. ( 1-2-3-4)

DIMECRES 27, AVALUACIÓ DEL TEMA 3 DE MEDI

El proper dimecres farem l'avaluació del tema 3. Per això tocau haver enviat les activitats de les pàgines 35, 37 i 39.

dijous, 21 de novembre de 2013

ANGLÈS: DIMECRES 27

1. Fer una descripció d'un animal. Després escriu 10 preguntes sobre aquest animal. Les preguntes s'han de poder contestar a partir de la información del test. Posaré nota!!! 2. Fer amb el llibre el control que hem fet avui.

DEURES PER FER:

MATEMÀTIQUES.  ( PER DIVENDRES DIA 22)
- Acaba els exercicis de les pàgines 50 i 51 del llibre, núm.......( 1-2-3-4-5-6-7-8).
-Món Matemàtic: Pàgines 4 i 5


LENGUA CASTELLANA.  (PARA EL LUNES 25)
- Estudia los Determinantes.
- Escribe dos oraciones con cada tipo de determinante estudiado, indicando de que clase es.

dimecres, 20 de novembre de 2013

ANGLÈS: DILLUNS 25

1. Estudiar CONTROL UNIT 1. 2. Fer una descripció d'un jardí. Aquesta puntuarà a l'examen.

dimarts, 19 de novembre de 2013

EXAMEN DE MATEMÀTIQUES

Recordau que demà dimecres dia 20 de novembre farem el control del tema 3 de Matemàtiques. Per això és molt important que repasseu tots els conceptes estudiats ja que són mous de sisè. Per repassar vos anirà molt bé acabar les fotocòpies que vos he dat avui, persau que també les m'heu d'entregar fetes, estudiar la teoria i mirar els diferents exercicis que hem fet a classe

dilluns, 18 de novembre de 2013

DEURES PER DIMARTS DIA 19 DE NOVEMBRE

MATEMÀTIQUES:
- Heu de dur fet tot el que apuntàrem divendres.
- Recordau que dimecres farem el control del tema 3

LENGUA CASTELLANA:
- Estudia el apartado de vocabulario del tema 3.
-Realiza la actividad  que copiaste de la pizarra digital.

ANGLÈS: DIMECRES 20

1-Heu de cercar a English Exercises l'explicació dels comparatius i superlatius i fer exercicis sobre aquest contingut. 2-De l'Activity book fer, pàg. 10 ex 1-4, pàg. 11 ex 3, pàg. 12 ex 2, pàg.13 ex 5-6, pàg.14 ex 1-2-3-4, pàg.15 ex 1-2. RECORDAU, EL DILLUNS 25, EXAMEN UNITAT 1 D'ANGLÈS.

divendres, 15 de novembre de 2013

PER DILLUNS TOCA L'EXAMEN DEL TEMA 2 DE MEDI

Ja tenim totes les llicències activades del llibre de Medi i ara toca posar-se a fer feina, perquè el proper dilluns tenim l'examen del tema 2 i h'haver enviat a l'aula virtual els exercicis de les pàgines 23, 25 i 27.
També podeu tornar veure el video "TINC LA REGLA... O NO" de QUEQUICOM.

DEURES PER DIMARTS DIA 19 DE NOVEMBRE

MATEMÀTIQUES:
- Acaba el tema 5 del Món Matemàtic
- Les meves competències. Pàgina 46 del llibre.
- Acaba la fotocòpia  "Ens enlairam"

* Segurament Dimecres dia 20 farem l'examen del tema 3 de matemàtiques.

ANGLÈS: DILLUNS DIA 18

- Fer class book, pàgina 13 ex 2-3.
- Dictat pàgina 12 del class book.  Es posarà nota.
- Cercar informació sobre els comparatius i superlatius.
Posar-la en comú.

AVUI ACTIVAREM ELS LLIBRES DE MEDI

Ens han arribat les llicències digitals del llibre de Medi. Per tant avui les activarem i ja podrem utilitzar aquest recurs. 

dijous, 14 de novembre de 2013

INFORMACIÓ PELS ALUMNES DE SISÈ

Bon dia a tots!. A partir d'ara tindreu informació dels deures  que heu de fer a casa, per a la propera classe, al bloc de sisè. Per això és important  que en faceu un seguiment.

MATEMÀTIQUES:
 -Activitats pàgines 42 i 43........... (1-2-3-4-5)

LENGUA CASTELLANA:
-Actividades de comprensión lectora (Pizarra digital)

dimarts, 12 de novembre de 2013